HET PROJECT

Makers ondernemen samen, zonder verspilling in de Ambiorixkazerne in Tongeren. Creatieve en duurzame horeca, retail en culturele initiatieven op één plek!

makelarij_zw.png

Om dit project te realiseren ging de Makelarij op zoek naar een inspirerende locatie, en vond dit in de voormalige Ambiorixkazerne in Tongeren. Deze site kwam vrij toen het Ministerie van Defensie er wegtrok in 2011. De kazerne wordt beheerd door Ambiorix Real Estate, die nu de verdere uitwerking van de site op zich neemt. De Makelarij kwam tot een overeenkomst met Ambiorix Real Estate om het poortgebouw van de kazerne te huren tot einde 2019. Daarna wordt bekeken om dit project een meer permanente invulling te geven. Meer info over de Ambiorixsite vind je op www.incompagnie.be.

De Makelarij krijgt voor dit project ook de steun van de Stad Tongeren. Dit innovatieve project past volledig in het plan om meer bewustwording te creëren rond duurzaam ondernemen. Bovendien heeft de Makelarij een incubator-rol. Een creatief maak- of horeca-concept kan uitgetest worden in de Ambiorixkazerne. Wanneer succesvol kan zo een deelnemer gestimuleerd worden zijn concept op te zetten in het stadscentrum. Samenwerkingen met de diensten voor Toerisme & Cultuur, Lokale Economie en Milieu zullen voor innovatieve kruisbestuiving zorgen. De know-how die de initiatiefnemers van de Makelarij met dit project hebben opgebouwd willen ze graag delen om in de toekomst meer van dit soort initiatieven te kunnen uitrollen in de rest van Vlaanderen.

NO WASTE

De Makelarij kwam tot stand met subsidies van Vlaanderen Circulair, het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen.

nowaste.png

Kringloop-ondernemen of circulaire economie is een industriële term waarbij een systeem wordt omschreven waar reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. No waste, geen verspilling! Maar dit principe kan ook vertaald worden naar andere sectoren zoals de maakindustrie. Wat de ene maker niet gebruikt, kan voor de andere de ideale grondstof zijn. Of de creaties van de ene dienen als verkoopbaar product voor de andere.

Verder hanteert de Makelarij het principe van 'deeleconomie', wat staat voor het slim gebruiken van goederen en diensten. Ongebruikte capaciteit wordt uitgewisseld. Deeleconomie bestaat uit delen, verhuren, ruilen en geven. Dit idee volgend, deelt iedereen in de Makelarij een gebouw en alle kosten en investeringen daarrond. Maar de makers delen ook creativiteit en energie. Ze zijn elkaars klankbord, netwerk en vangnet.

Op deze manier geef je creativiteit een kans, wordt ondernemen betaalbaar, en kan je een betere marketing voeren om andere consumentengroepen aan te boren.

De Makelarij vzw is ervan overtuigd dat beide principes de juiste, innovatieve aanpak maken om te ondernemen in de toekomst. Zij zien zichzelf dan ook als een grote promotor voor deze manier van ondernemen en gaan actief op zoek naar gelijkgezinde collega's en partners. Ze streven naar een grotere maatschappelijke bewustwording door consumenten dit te laten beleven via retail- en horecaconcepten maar ook via cultuur-, natuur- en humane beleving. Hierdoor zal ook de consument bewuster omgaan met afval en doordachte, duurzame keuzes maken in zijn consumptiepatroon. En dat is nu net 'the bigger picture'!