Persbericht

De Ambiorixkazerne wordt dé plek om samen creatief en duurzaam te ondernemen!

Tongeren – Op 11 en 12 mei opent de Makelarij haar poorten officieel. Afgelopen najaar namen enkele creatievelingen het initiatief om dit project op te zetten in het poortgebouw van de voormalige Ambiorixkazerne. Na ½ jaar werken om het oude gebouw nieuw leven in te blazen, kunnen ze echt van start gaan. Ondertussen zijn het aantal leden en initiatieven verdubbeld. Ze gaan er samen aan 'kringloop-ondernemen' te doen. Reststoffen van de ene dienen als grondstof voor de andere. Verder delen ze kosten, energie, en creativiteit.

Samen is beter!

Deze creatievelingen maken deel uit van de Makelarij, een vzw waar starters met creatief maaktalent en duurzame concepten onder één dak circulair ondernemen. Dit initiatief kwam er vanuit een gezamenlijke behoefte. “We zochten een manier om meer te kunnen doen met onze producten, onze ideeën, en zelfs met ons afval. Niet meer apart, maar samen. In kringloop- ondernemen vonden we een inspirerende en innovatieve aanpak. Voor ons is de Makelarij daarom een plek waar creatieve makers samen duurzaam kunnen ondernemen, waar lokale, zelfgemaakte producten te koop zijn onder één dak en culturele activiteiten klant en maker korter bij mekaar brengen.” (Martine Mommen, voorzitter Makelarij vzw)

Onder de initiatiefnemers bevinden zich maakateliers voor schrijnwerkerij, kunst en interieur, een eventbureau, upcyclers, horeca, een boekenbar, een herstelatelier en het hele gebouw is een ziekenboeg voor afgedankte planten. Maar er worden ook winkelruimtes ingericht waar producten van deze of andere makers samen te koop zijn. Deelnemers kunnen er betaalbaar een ruimte huren om een atelier in onder te brengen. Of ze huren een tentoonstellingsruimte of rek in de winkel om hun producten uit te stallen. Andere gelijkgestemde makers, kunstenaars, bedrijven en partners zijn welkom.

Om het juiste publiek voor de makers aan te trekken, organiseert de Makelarij vzw bovendien culturele evenementen zoals creatieve markten, tentoonstellingen, optredens,... En maken ze het publiek en partners bewust van de mogelijkheden van deze ecologische manier van ondernemen via lezingen en workshops. Ook zal er een buurtwerking opgezet worden met lokale verenigingen, wat ervoor zal zorgen dat dit project gedragen wordt door zijn eigen gemeenschap.


Nieuwe invulling voor de Ambiorixkazerne

Om dit project te realiseren ging de Makelarij op zoek naar een inspirerende locatie, en vond dit in de voormalige Ambiorixkazerne in Tongeren. Deze site kwam vrij toen het Ministerie van Defensie er wegtrok in 2011. De kazerne wordt beheerd door Ambiorix Real Estate, die nu de verdere uitwerking van de site op zich neemt. De Makelarij kwam tot een overeenkomst met Ambiorix Real Estate om het poortgebouw van de kazerne te huren tot einde 2019. Daarna wordt bekeken om dit project een meer permanente invulling te geven. Meer info over de Ambiorixsite vind je op www.incompagnie.be.

De Makelarij krijgt voor dit project ook de steun van de Stad Tongeren. Dit innovatieve project past volledig in het plan om meer bewustwording te creëren rond duurzaam ondernemen. Bovendien heeft de Makelarij een incubator-rol. Een creatief maak- of horeca-concept kan uitgetest worden in de Ambiorixkazerne. Wanneer succesvol kan zo een deelnemer gestimuleerd worden zijn concept op te zetten in het stadscentrum. Samenwerkingen met de diensten voor Toerisme & Cultuur, Lokale Economie en Milieu zullen voor innovatieve kruisbestuiving zorgen. De know-how die de initiatiefnemers van de Makelarij met dit project hebben opgebouwd willen ze graag delen om in de toekomst meer van dit soort initiatieven te kunnen uitrollen in de rest van Vlaanderen.


Tongerse Helden

Het startschot wordt gegeven op 11 en 12 mei 2019 met een familiefestival ‘Tongerse Helden’. Op dit event kan je handgemaakte spullen en kunst bekijken, kopen of zelf creëren tijdens een workshop. Lokale bands en DJ’s geven er het beste van zichzelf.

eventimage_zw.jpg

Programma:

  • Open ateliers

  • Handmade shop

  • Tentoonstellingen kunst en foto's oude kazerne
    i.s.m. Nico Olislagers

  • Workshops

  • Bands & Dj’s

  • Food & Drinks @Taverne De Kazerne


Toegang gratis


Noot voor de redactie:

No waste!

De Makelarij kwam tot stand met subsidies van Vlaanderen Circulair, het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen.

Kringloop-ondernemen of circulaire economie is een industriële term waarbij een systeem wordt omschreven waar reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. No waste, geen verspilling! Maar dit principe kan ook vertaald worden naar andere sectoren zoals de maakindustrie. Wat de ene maker niet gebruikt, kan voor de andere de ideale grondstof zijn. Of de creaties van de ene dienen als verkoopbaar product voor de andere.

Verder hanteert de Makelarij het principe van 'deeleconomie', wat staat voor het slim gebruiken van goederen en diensten. Ongebruikte capaciteit wordt uitgewisseld. Deeleconomie bestaat uit delen, verhuren, ruilen en geven. Dit idee volgend, deelt iedereen in de Makelarij een gebouw en alle kosten en investeringen daarrond. Maar de makers delen ook creativiteit en energie. Ze zijn elkaars klankbord, netwerk en vangnet. Op deze manier geef je creativiteit een kans, wordt ondernemen betaalbaar, en kan je een betere marketing voeren om andere consumentengroepen aan te boren.

De Makelarij vzw is ervan overtuigd dat beide principes de juiste, innovatieve aanpak maken om te ondernemen in de toekomst. Zij zien zichzelf dan ook als een grote promotor voor deze manier van ondernemen en gaan actief op zoek naar gelijkgezinde collega's en partners. Ze streven naar een grotere maatschappelijke bewustwording door consumenten dit te laten beleven via retail- en horecaconcepten maar ook via cultuur-, natuur- en humane beleving. Hierdoor zal ook de consument bewuster omgaan met afval en doordachte, duurzame keuzes maken in zijn consumptiepatroon. En dat is nu net 'the bigger picture'!

Voor meer informatie betreffende dit project kan je terecht bij www.makelarij.be, of stel je vragen via info@makelarij.be, 0473/22.02.31 (Martine Mommen, voorzitter Makelarij vzw)